Oświeltenie LED - Domy-Inteligentne.pro |

ul. Grota Roweckiego 168, 50-001 Wrocław, Dolnośląskie, Polska | 519 337 057 |
8 lat doświadczenia na rynku Dobre ceny oświetlenia led Polski dystrybutor ledów
2018-05-07

Popularne systemy zabezpieczeń stosowane w ochronie obiektów

techniczne systemy zabezpieczeń budynków i obiektów

Dążenie do pełnej minimalizacji zagrożeń mienia przedsiębiorstwa ze strony osób trzecich, nie jest już tylko pustym sloganem, ale realną rzeczywistością. Konieczność wykorzystywania najnowszych i najbardziej zaawansowanych systemów zabezpieczeń w ochronie obiektów, staje się środkiem niezbędnym nie tylko ze względu na posiadane aktywa materialne, ale również ze względu na ich niematerialną i prawną postać.

Przegląd technicznych systemów zabezpieczeń przed kradzieżą

Skuteczne systemy zabezpieczeń obiektów powinny mieć strukturę wielopłaszczyznową i wielowarstwową. Elementy te powinny współdziałać ze sobą, skutecznie wpływając na opóźnienie działań ewentualnych napastników i włamywaczy.

W ich skład wchodzą przede wszystkim:

 • Systemy alarmowe (alarmy)
 • Wideodomofony
 • Instalacje telewizji przemysłowej (monitoring wewnętrzny)
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Systemy zaawansowanej kontroli dostępu.

Ideą nowoczesnych systemów zabezpieczeń jest działanie w oparciu o scentralizowaną sieć nadzorczą, kontrolującą pracę poszczególnych jej elementów. Tym samym, instalacje te coraz częściej noszą miano inteligentnych, charakteryzując się tym samym coraz większą skutecznością i niezależnością.

Czym się wyróżnia dobry system alarmowy?

System alarmowy to pierwsza, zewnętrzna zapora, której celem jest zainicjowanie silnego alarmu dźwiękowego, w momencie przekroczenia przez osoby niepowołane określonych, mechanicznych barier. Nowoczesne układy alarmowe nie tylko generują intensywny sygnał wysokiej częstotliwości, ale też przekazują go dalej, bezpośrednio do pracowników ochrony zabezpieczających obiekt.

Idealny system alarmowy powinien współpracować z pozostałymi poziomami ochrony i zabezpieczenia obiektu, inicjując – jeśli istnieje taka możliwość – uruchomienie kolejnych jej elementów składowych.

Jak pracują takie systemy? Mogą one być bezpośrednio (galwanicznie) połączone z niektórymi elementami infrastruktury budynku, bądź też działać w odmianie bezprzewodowej. Wtedy ich działanie będzie inicjowane poprzez zakłócenia w polu magnetycznym, generowanie fali podczerwonej, bądź przerwanie sygnału radiowego, generowanego przez nadajnik i odbieranego przez odbiornik.

Wideodomofon – zobacz potencjalnego intruza!

wideodomofonWideodomofon to rozwinięta odmiana domofonu. Umożliwia zdalne przekazanie informacji o osobie oczekującej na wejście, zarówno za pośrednictwem sygnału audio jak i wideo. Nowoczesne wideodomofony są zamknięte w specjalnych, wzmocnionych konstrukcjach i posiadają kolorową kamerę wysokiej rozdzielczości.

Nowoczesne systemy zabezpieczeń oparte na wideodomofonach, umożliwiają obserwację otaczającej obiekt przestrzeni nie tylko w świetle widzialnym, ale też w podczerwieni. Niektóre z najnowocześniejszych układów, oferują możliwość automatycznego wygenerowania silnego źródła światła w momencie, gdy przed kamerą zostanie wykryte silne źródło ciepła. Standardem są wideodomofony, które umożliwiają podświetlenie rozmówcy.

Telewizja przemysłowa CCTV skutecznym narzędziem ochrony firmy

Największe – jak dotychczas – zmiany w zaawansowanych systemach zabezpieczeń, miały miejsce w obrębie telewizji przemysłowej CCTV.

telewizja cctvInstalacje te można podzielić na podstawowe rodzaje:

1. Obserwacyjne systemy zabezpieczeń – do tej grupy należą najprostsze systemy monitoringu. Wymagają one zastosowania dużej liczby kamer, pokrywających swoim zasięgiem obszar całego budynku i terenów do niego przyległych. Wadą tego systemu, nie jest wyłącznie oparcie się na dużej liczbie przetworników obrazu, ale też zatrudnienie dosyć licznego personelu, niezbędnego do prawidłowej pracy instalacji. W skład systemów obserwacyjnych, mogą wchodzić zarówno elementy analogowe, jak również urządzenia cyfrowe.

2. Detekcyjne systemy zabezpieczeń – to bardziej zaawansowane instalacje obserwacyjne, których prawidłowe funkcjonowanie opiera się na detekcji, czyli wykrywaniu potencjalnego niebezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanym metodom detekcji przekazują one informacje o ewentualnej osobie niepowołanej, bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu. Powiadomienia te mogą być generowane wielofazowo, również w oparciu o urządzenia mobilne. W systemach tych dużą rolę odgrywają nośniki pamięci, które umożliwiają rejestrowanie obrazu (także w dużej rozdzielczości), zarówno w formie filmu, jak i pojedynczych zdjęć.

3. Inteligentne systemy zabezpieczeń – to najnowsze układy telewizji przemysłowej. Ich działanie opiera się na szeregu algorytmów, wywoływanych poprzez zmiany scenerii w konkretnych polach matrycy. Dużą rolę ogrywają w nich również interfejsy sieciowe, zarządzające pracą kamer bezpośrednio z poziomu komputera, bądź serwera. W systemach tych kluczowe znaczenie mają różnice, występujące pomiędzy poszczególnymi klatkami i inne czynniki, wychwytywane przez oprogramowanie obsługujące matryce. Dopiero po ich wystąpieniu, cały system jest inicjowany.

Na chwilę obecną, najwięcej korzyści wiąże się z zastosowaniem systemów opartych na układach inteligentnych, wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji. To dzięki nim możliwe jest relatywne zwiększenie skuteczności urządzenia, umożliwiające wychwycenie np. tych czynników, które mogłyby wywołać niepotrzebny alarm (np. przemieszczające się zwierzęta). Ponadto, wprowadzenie systemów inteligentnych znacznie redukuje liczbę personelu, niezbędnego do jego obsłużenia. Dużą zaletą nowoczesnych układów CCTV jest też możliwość wyłączenia niektórych obszarów uważanych za prywatne, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku posesji prywatnych i okien.

Nowoczesne instalacje telewizji przemysłowej, coraz częściej są rozbudowywane o dodatkowe moduły, takie jak:

 • Oświetlenie w podczerwieni – doświetlanie monitorowanej przestrzeni za pośrednictwem niewidzialnego dla człowieka promieniowania podczerwonego, znacznie podwyższa skuteczność systemów monitorujących w sytuacjach, gdzie nie ma mowy o skutecznym oświetleniu.
 • Interfejsy IP – to dzięki nim możliwe jest przesyłanie obrazu bezpośrednio w obrębie danej sieci (również internetowej). Dzięki nim możliwe jest znaczne rozszerzenie monitorowanej przestrzeni, a także – udostępnienie generowanego przez kamerę obrazu za pośrednictwem sieci WWW. Dzięki temu materiał wizyjny może być przeglądany na każdym urządzeniu podłączonym do sieci, co zmniejsza koszty budowy instalacji.

Wybierz sprawdzony system monitoringu

monitoringNiezawodność i skuteczność systemu monitoringu jest zależna od kilku czynników. Jej nieprzemyślany montaż, nawet oparty na najbardziej zaawansowanych technologiach i komponentach, nie przyniesie oczekiwanych efektów.

1. System ten musi być dedykowany, co oznacza konieczność zaprojektowania dla konkretnego Klienta, z uwzględnieniem jego oczekiwań. Duże znaczenie ma tu dostosowanie systemu bezpośrednio do charakterystyki posiadanych przez niego budynków.

2. Nowoczesny system obserwacyjny, musi integrować w sobie kilka zaawansowanych rozwiązań. Taka metodologia budowy układu sprawia, że po pierwsze – minimalizujemy ryzyko wywołania fałszywego alarmu, a po drugie – zwiększamy jego skuteczność.

3. Niezwykle istotną cechą nowoczesnych systemów obserwacyjnych, jest ich modułowa konstrukcja, która umożliwia zaawansowaną rozbudowę układu o kolejne komponenty. W ten sposób znacząco zmniejszamy koszty ewentualnej rozbudowy instalacji i stale dostosowujemy jej możliwości, do aktualnych wymagań stawianych przez rynek.

4. Aby maksymalnie zwiększyć skuteczność systemu monitoringu, należy zlecić jego montaż profesjonalnej i doświadczonej firmie. Komponenty wchodzące w skład danych układów charakteryzują się bardzo szerokimi możliwościami, co przedkłada się na multiplikację metod podłączenia ich do wspólnego systemu zabezpieczeń.

Kontrola dostępu skutecznym środkiem ochrony pomieszczeń!

kontrola dostępuJedną z cech, którą powinny charakteryzować się zaawansowane systemy zabezpieczeń, jest kontrola dostępu. Obejmuje ona nie tylko dostęp do wszystkich pomieszczeń przedsiębiorstwa, ale umożliwia nadanie określonej grupie osób określonych uprawnień. W ten sposób, szeregowi pracownicy nie będą mieli dostępu do np. tych pomieszczeń, które są zarezerwowane dla bardziej wyspecjalizowanej kadry. Zasada ta działa również w drugą stronę, blokując dostęp pracownikom administracji do maszyn i urządzeń przy których nie mają oni prawa przebywać, chociażby ze względu na brak stosownych uprawnień.

Zaletą takiego systemu jest skuteczne zabezpieczenie budynków przedsiębiorstwa również przed osobami z zewnątrz, które nie są w nim zatrudnione. Oczywiście istnieje możliwość nadawania im specjalnych uprawnień, również o bardzo szerokim spektrum, aczkolwiek jest to proces w pełni nadzorowany przez osoby kontrolujące ruch w obrębie firmy.

Doskonałym przykładem urządzeń, spełniających te wymagania, jest system specjalnych kart dostępowych, opartych – w niektórych sytuacjach – nawet na danych biometrycznych. System kontroli dostępu umożliwia więc nie tylko śledzenie ruchu w obrębie firmy, ale też identyfikację osób znajdujących się w konkretnych strefach i – jeśli istnieje taka konieczność – ich szybszą ewakuację. W najbardziej zaawansowanych układach, można w ten sposób naliczać czas pracy, co będzie kluczowym czynnikiem przy obliczaniu wynagrodzenia.

System przeciwpożarowy PPOŻ skutecznym zabezpieczeniem życia ludzi

przycisk pożarZaawansowane systemy zabezpieczeń mienia nie obejmują wyłącznie rozwiązań antywłamaniowych. W ich skład wchodzą również instalacje, których zadaniem jest zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem, np. na wskutek pożaru. Systemy te inicjują czynności gaśnicze i oddymiające, a także – jeśli istnieje taka potrzeba – zabezpieczają instalacje krytyczne przedsiębiorstwa przed, np. atakiem terrorystycznym.

Jak działa klasyczny, zintegrowany system ppoż?

Najczęściej zbiera on informację z szeregu czujników, zaimplementowanych w różnych punktach budynku i przetwarza je, wysyłając sygnały do urządzeń gaśniczych i innych podmiotów, odpowiedzialnych za usuwanie pożarów.

Wzrost liczby obsługiwanych czujników, znacząco wpływa na redukcję ryzyka wywołania fałszywego alarmu. Coraz częściej instalacje te nie tylko czerpią informacje z klasycznych czujników wzrostu temperatury i dymu, ale też ze specjalnych przetworników obrazu, pracujących w podczerwieni.

Jeżeli chciałbyś zainstalować profesjonalny system przeciwpożarowy, to zgłoś się do Pana Krzysztofa z KSK Lublin. Chętnie pomoże i w przystępnej cenie zamontuje instalację PPOŻ.

systemy zabezpieczeń lublin

Zalety i wady wykorzystania systemów zabezpieczeń

Nowoczesne systemy zabezpieczeń o antywłamaniowej i przeciwpożarowej charakterystyce praktycznie nie mają wad, o ile są wykonane w sposób kompletny i profesjonalny. Coraz większa liczba czujników i bardziej wyspecjalizowanych funkcjach sprawia, że ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu, praktycznie spadło do zera.

W zamian za to, uzyskujemy dostęp do systemów, które:

 • mogą monitorować i wykrywać szereg sytuacji, potencjalnie niebezpiecznych dla budynku i znajdującego się w nim mienia,
 • mogą pracować w oparciu o jedną centralę, która coraz częściej może mieć formę urządzenia mobilnego, bądź komputera,
 • skutecznie minimalizują ryzyko wywołania alarmu przez zwierzęta,
 • wykrywają w sposób wielopłaszczyznowy potencjalne zagrożenie, również w postaci osób niepowołanych,
 • pozwalają na przypisanie konkretnym pracownikom odpowiednich uprawnień, do odpowiednich pomieszczeń w przedsiębiorstwie.

Tym samym, nowoczesne systemy zabezpieczeń nie tylko chronią, ale też w sposób inteligentny nadzorują bezpieczną i wydajną pracę przedsiębiorstwa, przy okazji zabezpieczając jego mienie.

Popularne systemy zabezpieczeń stosowane w ochronie obiektów
3.7 (73.33%) 3 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *